Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES:
 
In deze voorwaarden wordt verstaan:
-de verhuurder: Charme Gîte La Chouette Hulotte.
-de huurder: de natuurlijke persoon die handelt met de verhuurder.
 
 
2. VOORWAARDEN:
 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk verhuring tussen de verhuurder en de huurder, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
De verhuurder behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de geplubliceerde voorwaarden op datum van de reservering.
 
 
3. OVEREENKOMST:
 
De overeenkomst komt tot stand wanneer de huurder het voorschot van de reseervatie heeft betaald.
Zolang het voorschot voor de reservatie niet betaald is door de huurder, kan de huurder de overeenkomst ontbinden zonder kosten.
 
4. HUURPRIJS:
 
De prijzen van de verhuring zijn in Euro en inclusief BTW.
 
 
5. BETALINGEN EN BETALINGSWIJZE:
 
Alle reservaties zijn binnen de drie dagen te betalen na ontvangst van de voorschotfactuur. 
 
 
6. ANNULATIE:
 
Annuleringsvoorwaarden:

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

Bij annulering tot de 90e dag vo?o?r de aankomstdag: de aanbetaling, 30% van de reissom.

Bij annulering vanaf de 90e dag tot de 28e dag vo?o?r de aankomstdag: 60% van de reissom.

Bij annulering vanaf de 28e dag tot de 7e dag vo?o?r de aankomstdag: 90% van de reissom.

Bij annulering vanaf de 7e dag of later: de volle reissom.

 
 
7. FORMULIER VOOR ANNULATIE:
 
De huurder dient te verhuurder een mail te sturen met daarop het boekingsnummer en de naam van de huurder.
 
 De verhuurder deelt de klant onverwijld de bevestiging van de ontvangst van de annulatie.
 
8. TERUGSTORTINGSTERMIJN:
 
Bij annulatie zal het verschuldigde bedrag binnen de veertien dagen terug gestort worden.
 
 
9. INTELLECTUELE EIGENDOM:
 
De totale inhoud van de website "https://www.lachouettehulotte.be", zijnde foto's, teksten, merken e.a., is het exclusief bezit van Charme Gîte La Chouette Hulotte Voor elk gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, via om het even welk kanaal, moet schriftelijk toestemming worden aangevraagd aan de Charme Gîte La Chouette Hulotte, op straffe van vervolging.
 
10. MINIMUM LEEFTIJD VOOR VERHURING. 
 
Om over te gaan tot de huur moet een van de huurders  minimum 21 jaar zijn.
 
11. GEDRAGSCODE.
 
Charme Gîte La Chouette Hulotte onderschrijft de gedragscode van BeCommerce. U kan hierover meer informatie vinden op 
http://becommerce.be/nl/overbecommerce/over-becommerce.
 
12. EIGENAAR "ON-LINE SHOP"
 
 Charme Gîte La Chouette Hulotte

Les Mazels
12350 Brandonnet
Frankrijk

+32 468 02 86 27
info@lachouettehulotte.be